🔥Website đang thử nghiệm và chờ xét duyệt từ Bộ Công Thương

 • 0
  • Giỏ hàng trống !

Hiển thị 11 sản phẩm

Gạo đồng bào Tây Nguyên (1 ký)

25.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Cà phê nguyên hạt đã rang (1 ký)

150.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Tinh bột sắn dây (1 ký)

150.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Mật ong hoa cà phê (1 lít)

150.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Cà phê rang xay (1 ký)

160.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Tiêu hạt chín đỏ khô (1 ký)

180.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Cà phê nhân nguyên bản (1 ký)

149.000đ 190.000đ -22%
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Măng khô sợi (1 ký)

270.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Măng khô miếng (1 ký)

290.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Tinh bột nghệ nguyên chất (1 ký)

350.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Mật ong rừng (1 lít)

850.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Gạo đồng bào Tây Nguyên (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

25.000đ

Cà phê nguyên hạt đã rang (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

150.000đ

Tinh bột sắn dây (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

150.000đ

Mật ong hoa cà phê (1 lít)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

150.000đ

Cà phê rang xay (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

160.000đ

Tiêu hạt chín đỏ khô (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

180.000đ

Cà phê nhân nguyên bản (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

149.000đ 190.000đ -22%

Măng khô sợi (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

270.000đ

Măng khô miếng (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

290.000đ

Tinh bột nghệ nguyên chất (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

350.000đ

Mật ong rừng (1 lít)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

850.000đ

Nông sản

Nông sản