🔥Website đang thử nghiệm và chờ xét duyệt từ Bộ Công Thương

 • 0
  • Giỏ hàng trống !

Hiển thị 5 sản phẩm

Chả lụa Bình Định chính gốc (1 ký)

170.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Chả dăm bông Bình Định (1 ký)

170.000đ 180.000đ -6%
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Chả bò Bình Định chính gốc (1 ký)

285.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Chả lụa Bình Định chính gốc (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

170.000đ

Chả dăm bông Bình Định (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

170.000đ 180.000đ -6%

Chả bò Bình Định chính gốc (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

285.000đ

Chả các loại

Chả các loại