🔥Website đang thử nghiệm và chờ xét duyệt từ Bộ Công Thương

 • 0
  • Giỏ hàng trống !

Hiển thị 7 sản phẩm

Măng khô sợi (1 ký)

270.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Dồi sụn (1 ký)

280.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Lạp xưởng (1 ký)

290.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Măng khô miếng (1 ký)

290.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Sườn heo gác bếp (1 ký)

360.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Khô gà (1 ký)

400.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá
Kho bò cỏ Gia Lai chính gốc 1 ký Ưa chuộng

Kho bò cỏ Gia Lai chính gốc 1 ký

699.000đ
 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

Măng khô sợi (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

270.000đ

Dồi sụn (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

280.000đ

Lạp xưởng (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

290.000đ

Măng khô miếng (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

290.000đ

Sườn heo gác bếp (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

360.000đ

Khô gà (1 ký)

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

400.000đ

Kho bò cỏ Gia Lai chính gốc 1 ký Ưa chuộng

Kho bò cỏ Gia Lai chính gốc 1 ký

 • 0.0/5
 • (0) Đánh giá

699.000đ

Đồ ăn khô

Đồ ăn khô